Cezary Wosiński z córką

Dr Cezary Wosiński

Prezes Zarządu Brainy Polska i Grupa Edukacyjna SOWARD

Doktor nauk humanistycznych; specjalność psychopedagogika twórczości. Posiadający ponad 25-letnie udokumentowane doświadczenie w obszarze zarządzania usługami z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz bardzo dobre rozeznanie w zakresie europejskich programów edukacyjnych i badawczych nakierowanych na edukację.

Najważniejsze dokonania zawodowe

– Autor licznych publikacji naukowych, organizator konferencji i seminariów,
– pozyskanie ponad 3 milionów euro z funduszy UE,
– odznaczony Medalem Brązowym Prezydenta RP za Długoletnią Służbę,
– członek Rady ds. Europejskich przy Prezydencie Miasta Częstochowy (2004-2008),
– członek Europejskiego Stowarzyszenia Rektorów Uczelni Pedagogicznych,
– laureat nagrody European Language Label Komisji Europejskiej (2004),
– odznaczony medalem „Nestor Litopisec” za ważny wkład w rozwój współpracy ukraińsko-polskiej,
– stworzenie międzynarodowej organizacji edukacyjnej z oddziałami w Ukrainie, Gruzji, Mołdawii, ZEA i Nigerii — ponad 70 partnerów akademickich, 20 oświatowych i 200 zatrudnionych,

– doktorat honoris causa Narodowego Uniwersytetu im. Trasa Szewczenki w Ługańsku, Ukraina,
– odznaczony medalem Uniwersytetu im. Dragomanowa w Kijowie za znaczący wkład w propagowanie idei jedności Europy.

Najważniejsze dokonania w ogóle:

– Dorota, Magda i Julka (żona i córeczki)

Poznaj resztę naszego zespołu

Scroll to Top