Dla rodziców

Czym jest Brainy?

Metoda Brainy to holistyczne podejście do zagadnienia wspomagania rozwoju Dziecka.

Twórcą i właścicielem licencji jest Brain Child Learning z siedzibą w Indiach. Zespołem badawczym Brainy w Europie kieruje Dr Cezary Wosiński

Metoda Brainy powstała na bazie najnowszych osiągnięć psychologii pozytywnej Martina Seligmana, teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, teorii inteligencji emocjonalnej, inteligencji społecznej Thorndike’a oraz neuroedukacji Richarda Bandlera.

Innowacyjny program zajęć, oparty o opatentowaną metodę Brainy,  to kurs  dzięki któremu Dziecko rozwija: umiejętność koncentracji, umiejętności szkolne, szybkie czytanie fotograficzne, fotograficzna pamięć i przypominanie, iloraz inteligencji emocjonalnej i społecznej, pewność siebie, poczucie wartości, panowanie nad emocjami i zarządzanie stresem.

1

brainyse

Brainy Sensory Enhancement – Brain Power Program to metoda wszechstronnego wzmacniania zmysłów, poprawy funkcji poznawczych mózgu, wspomagania rozwoju inteligencji wielorakich i odkrywania wrodzonych talentów dziecka. Brainy SE ukazuje, że niemożliwe nie istnieje. Każde dziecko rodzi się z talentem, który poprzez odpowiednie metody i techniki może zostać odkryty, rozwijany i pielęgnowany.

2

Jesteśmy symbolem edukacji przyszłości. W Brainy Abacus uczymy nowej matematyki.
Wiemy, że dziecko ma potężny umysł, a możliwości jego mózgu są nieograniczone. Matematyka jutra podnosi umysł dziecka do potęgi, wyposażając je w narzędzia, dzięki którym staje się ono inżynierem swojego życia.

  • Potęgujemy siłę  pamięci, uwagi, koncentracji i skupienia.
  • Dodajemy umiejętności szkolnych.
  • Mnożymy ilość połączeń neuronowych.
  • Uczymy szybkiego liczenia.
  • Odkrywamy tajniki i triki matematyki.

A to wszystko to zaledwie pierwiastek istoty Abacus Brainy.

Scroll to Top